Spring naar inhoud

Huisportret Statenkwartier Den Haag

Een opdracht in het mooie Statenkwartier.

Voor meer voorbeelden zie http://www.portretvanmijnhuis.nl

 

Fredeeik Hendrikplein Den Haag

35 x 50 cmTitus_Meeuws_FredHendrikpleinverst

Advertenties

huispotret in Scheveningen

Klanten uit Scheveningen lieten me hun imposante witte pand vastleggen. Op een heldere dag waren er meer dan voldoende kleuren rondom het witte pand; de strak blauwe lucht, het groen in de bomen en het paarse grijs van de klinkers op straat.

Wilt je ook een schilderij van je huis laten maken? Kijk eens op www.portretvanmijnhuis.nl

Luikse straat Scheveningen

30 x 50 cmTitus_Meeuws_opdracht_Oranje_Luiksestraatverst

Bath and Bristol paintings

In spent some days in Bath and Bristol this february to paint.

The architecture in the center of Bath is made up of the yellowish (“honey-coloured”) Bath-stone. This reflects more light than the absorbing reddish brick that we see in Dutch cities. It took some time to get used to the streets that are not always flat, many streets walk up or down which gives a strange perspective. Sometimes a hill rises above the city in the distance. Bath is chic, well-groomed and urban. Bristol more adventurous and much larger.

I find both cities are clean. In some paintings you can also see the municipal cleaners who keep the city tidy. Their fluorescent clothing provide a fresh contrast within the dark shadows

provide a fresh contrast within the shadows

 

Huisportret Utrecht

Een meneer uit Utrecht benaderde me voor een schilderij van zijn huis. Dit prachtige huis was voor een schilderij wat vlak. In overleg schilderde ik de hele straat met het huis in de voorgrond. Hij bestelde het schilderij als cadeau voor zijn jarige vriend. Wil je ook zo’n dierbaar uniek cadeau bestellen? Kijk eens op www.portretvanmijnhuis.nl

 

Schoolstraat Utrecht

30 x 37 cmTitus_Meeuws_Schoolstraat26verst

When the paint gets a face

A customer asked me to paint his daughters portrets. The portrait is one of my favorite genres. I hardly remember names, but never forget someones face. I like to watch people and when I am making portrets I’m allowed to watch!

Painting a portrait is a very nice and complex job. Every small adjustment brings a small chain reaction and demands that you go all over the portrait again. One of the requests for this assignment was to let the light come from the left (like the other portraits in the customer’s family gallery). I put both sisters in front of a window, but light from one side produces a monotonous portrait, so I used some lights in the room as well. The light coming out of the window is cool (blue) and the other light in the roomis warm (yellow / orange). This is clearly visible in the portrait of Zara.

Another wish was to paint the ladies with a “loose touch”. The client knows my self-portraits. The faces of his daughters however, in my opinion, required a worked-through, finer approach. Because as a young woman they have a softer skin and no messy hairdo. In a young face “does not happen” so much. The skin is tight, there is almost no drawing under the eyes and near the mouth. As a result, I find such a young face incredibly difficult to paint.

In my first sketches the ladies looked down (so they could look at their phone while I was studying them), but  their father clearly said that the ladies really had to look at me, so that we could see their eyes.

It was a big job. But I enjoyed it. The moment that the paint gets two eyes staring at you, is magical.

 

“Verf krijgt een gezicht”

Een Haagse klant vroeg me om zijn dochters vast te leggen. Het portret is één van mijn favoriete genres. Ik onthoud nooit namen, maar gezichten raak ik nooit kwijt. Ik kijk graag naar mensen en tijdens het portretteren ben je ook geëxcuseerd om dat te mogen doen.

Een portret schilderen is een hele leuke en complexe klus. Iedere kleine aanpassing brengt een kleine kettingreactie teweeg en eist dat je weer helemaal over het portret heen gaat. Één van de verzoeken bij deze opdracht was om het licht van links te laten komen (zoals de overige portretten in de familiegallerij van de klant). Ik heb beide zusjes daarvoor bij een raam gezet, maar licht van één kant levert een eentonig portret op dus ik heb ook nog wat zacht kunstlicht van de andere kant laten komen. Het licht dat uit het venster komt is koel (blauw) en het kunstlicht is warm (geel/oranje). In het portret van Zara is dit goed te zien.

Een andere wens was om de dames met “losse toets” te schilderen. De opdrachtgever kent mijn losse zelfportretten. De gezichten van zijn dochters vroegen naar mijn idee echter om een doorwerkte, fijnere aanpak. Want zij hebben als jonge vrouw geen hoekig gezicht en geen warrig kapsel. In een jong gezicht “gebeurt” nog niet zoveel. De huid is strak, er zit haast geen tekening onder de ogen en bij de mond. Daardoor vind ik zo’n jong gezicht waanzinnig moeilijk om te schilderen.

In mijn eerste schetsen keken de dames naar beneden (zo konden ze wat op hun telefoontje kijken terwijl ik hen stond te bestuderen), maar bij het zien van deze schetsen zei hun vader duidelijk dat de dames mij echt aan moesten kijken, zodat ze iedere toeschouwer straks ook aan kijken als ze aan de muur van zijn kantoor hangen.

Het was een grote klus. Maar ik heb ervan genoten. Het moment dat verf een gezicht wordt, en twee ogen je opeens aanstaren, is magisch

My book Playing Outside out now! Buiten Spelen II nu in de winkel!

My latest book Playing Outside is out now! This is the revised edition of Buiten Spelen that already appeared in 2015. All images have been updated and the texts (Piet Wackie Eysten and Gijsbert van der Wal) are in Dutch and English. It contains my recent work, cataloged by location. Order it now and let me know what you thought of it! Available in every bookstore or online:

http://www.ako.nl/product/9789460100758/titus-meeuwstitus-meeuws/

Mijn nieuwste boek Buiten Spelen II ligt nu in de winkel! Het is de herziene uitgave van Buiten Spelen die in 2015 al verscheen. Alle afbeeldingen zijn vernieuwd en de teksten (Piet Wackie Eysten en Gijsbert van der Wal) vind je nu zowel in het Nederlands als Engels. Het bevat mijn recente werk, gecatoriseerd per locatie. Bestel hem nu en laat me weten wat je er van vond!

Verkrijgbaar in iedere boekhandel of online:

http://www.ako.nl/product/9789460100758/titus-meeuwstitus-meeuws/501344

 

 

winterexpo bij Galerie Mokum

Tot en met 11 februari is de wintertentoonstelling te zien bij Galerie Mokum. Hiervoor heb ik mooie nieuwe Amsterdamse stadsgezichten geselecteerd.

Titus_Meeuws_Singel_Amsterdamverst

selectie opdrachten 2017

Ik heb dit jaar 10 huizen in opdracht geschilderd. Daarvoor reed ik zowel naar Groningen als naar Brussel. Voor 2018 heb ik al 4 opdrachten staan. Hieronder een selectie van de opdrachten van 2017. Staat jouw huis er nog niet bij? Kijk eens op www.portretvanmijnhuis.nl en ontdek de mogelijkheden!Titus_Meeuws_RondeLutherseKerk7verst

Buiten Brouwersstraat

9 van de 10 keer heeft m’n vriendin gelijk. Ze kijkt iedere avond trouw naar wat ik geschilderd heb. En ze heeft bijna altijd wat op te merken. Meestal geef ik haar gelijk, omdat ik het ’s avonds ook zie! Een schilderij is zo complex, dat je tijdens het werken alleen de zaken ziet die je belangrijk vindt. Dat zijn er al een hoop. Om de overige zaken te zien heb je tijd nodig. Of een vriendin. In dit werk had ik mij uitgeleefd op de steiger links. Met zo’n groen gespannen gaas ervoor. Ik ben dol op steigers. En ook op groen gaas. Voor mij was dit dus een schilderij van een steiger. Met een straat erbij. Maar m’n vriendin zei meteen: “Dat ding links moet echt weg”. Ik ben een verstandig persoon dus heb hulp ingeschakeld van vrienden en collega’s. En het merendeel viel over die steiger. Een enkeling zag niet eens dat het een steiger was, en dat was de druppel.
Buiten Brouwerstraat – Haarlemmerstraat, Amsterdam
60 x 60Titus_Meeuws_BuitenBrouwersstraat_Haarlemmerstraat

Zelfportret

Als voorbereiding op twee portretopdrachten ben ik drie ochtenden naar mezelf gaan turen in de spiegel. Ik blijk best een goed model te zijn.
Om erachter te komen of ik ook een een goede portretschilder ben, heb ik m’n kinderen ingeschakeld. Want kinderen zijn in zo’n beoordeling meedogenloos, die gaan nergens omheen draaien. Nadat ze alle drie enthousiast vaststelden dat papa op een nieuw schilderij stond, kon ik constateren dat dit portret geslaagd is.
Zelfportret 2017
Acryl op linnen
40 x 39
Titus_Meeuws_zelfportret2017verst